Rapporter

Her finner du lenker til relevante rapporter, notater m.m. fra FoU-prosjekter som deltakerne i KIT-samarbeidet har fått gjennomført.

Det arbeides for tiden med et helhetlig verktøy som skal levere data om arealbruk til RTM. Nærmere informasjon vil bli gitt på ADV-siden. På denne siden har vi samlet stoff knyttet til prototypen INMAP som utgjør et viktig grunnlag for pågående arbeid.

Flere publikasjoner produsert i FoU-programmet BEDRE BY (Statens vegvesen)

Sist oppdatert: 02.12.2019