Prosjekter

Her gis eksempler på utlyste og pågående prosjekter knyttet til KIT-samarbeidet; merk at dette ikke er en fullstendig oversikt. Partene i KIT-samarbeidet står selv for utlysning og oppfølging av oppdrag. Nedenfor gis kun informasjon om arbeidet. All kontakt knyttet til utlysninger og oppdrag skal skje direkte med oppdragsgiver og/eller offisielle kanaler for utlysning.

Utlyste oppdrag
  • Ingen utlysninger lagt ut på denne siden.

Oversikten her er ikke fullstendig, sjekk også hos deltakerne i KIT-samarbeidet.

Pågående prosjekter

Det pågår for tiden et større arbeid med å programmere et helhetlig verktøy som skal levere data om arealbruk til transportmodellene. Mer informasjon og innbydelse til formidlingsaktiviteter høsten 2019 kommer.

Her vil det bli gitt informasjon om øvrige oppdrag som utføres for partene i KIT-samarbeidet. Se fagmøter for aktiviteter, møter, formidling m.m. knyttet til gjennomføringen av prosjektene. Resultater fra fullførte prosjekter er samlet under rapporter. Se også egen side for INMAP.