Prosjekter

Pågående prosjekter

Gjennom KIT utvikles et arealdataverktøy (ADV) der samarbeid mellom statlige organer og kommunesektoren blant annet skal resultere i langt bedre håndtering av arealbruk i de regionale transportmodellene (RTM), les mer på denne siden.

Innhenting av areal- og transportfaglig kunnskapsgrunnlag i regi av KIT-samarbeidet er nå i hovedsak fullført (i denne omgang). Resultater fra gjennomførte prosjekter er samlet under rapporter. Arbeidet konsentreres nå om å omsette kunnskapen i operative arbeidsverktøyer med tilhørende organisering/samarbeid sentralt og i hvert byområde.

På siden her vil det bli gitt informasjon om eventuelle øvrige, relevante oppdrag som kan knyttes til KIT-samarbeidet. Oversikten vil uansett ikke være fullstendig, sjekk også hos deltakerne i KIT-samarbeidet. All kontakt knyttet til utlysninger og oppdrag skal skje direkte med oppdragsgiver og/eller offisielle kanaler for utlysning.

Se fagmøter for aktiviteter, møter, formidling m.m.