KIT-verksted om innspill til byutredninger – Bergen, 19.04.2017

PROGRAM KIT-verksted byutredninger Bergen 19.04.17 – rev. 19.04 – deltak…

09.20 – KIT-intro – Bergen 19.04.2017

09.30 – Tore Leite – KIT Bergen 19.04.17

09.50 – Sari Wallberg – KIT Bergen 19.04.17

10.25 – Oskar Kleven REV – KIT Bergen 19.04.17

11.10 – KS- investeringsbehov

11.10 – Tiltaksliste ATP vs RTM – v 1 0 – 12 12 16 RO

11.25 – Rune Opheim – KIT Bergen, 19.04.17

12.30 – RAMBØLL-INMAP – KiT Bergen 19.04.17

13.10 – Oskar Kleven GS-REV – KIT Bergen 19.04.17

13.25 – Anita Vingan – KIT Bergen 19.04.17

13.40 – Guro Berge, Bedre by – KIT Bergen 19.04.17

14.15 – Bergen

14.15 – Grenland

14.15 – Trondheim – ble ikke vist

14.15 – Trondheim – Muligearealalternativer