KIT – Formidlingsseminar FoU-prosjekter i 2015-16 – Oslo, 05.04.2016

PROGRAM – formidlingsseminar KIT Oslo, 5. april 2016

PÅMELDTE – formidlingsseminar KIT Oslo, 5. april 2016

Dalen og Berglund – Arealbruk i RTM

Hilde Solli – Sykkel i RTM

Malmin, Arnesen og Frøyen – Gåing og grunnkretsinterne reiser i RTM

Svein Heggelund – Datagrunnlag kommunedelplan arealdel Bergen kommune

Tormod Haug – Kollektivtransport i RTM

Uteng og Kittelsen – Prognoser for arealbruk på grunnkretsnivå