Felles oppstartmøte for FoU-prosjekter, Oslo, 26.06.2015

Møteleder: Oskar Kleven

  • 10:00:   Velkommen v/ Kjetil Bjørklund, KS
  • 10:10:   Kort orientering om fellesprosjektet, faglig grunnlag v/ Rune Opheim, Civitas
  • 10:20:   Plansatsingen mot de fire største byene v/ Tore Leite KMD – muligheter for byområdene til å delta i prosjektet. Ny utlysning fra KMD om prognoser på grunnkretsnivå (kun kort info)
  • 10:30:   Presentasjon av tilbud/arbeidsopplegg
  •                         Areal v/ Asplan Viak
  •                         Kollektiv v/ Urbanet
  •                         Sykkel v/ Urbanet
  •                         Gange, grunnkretsinterne og sammensatte reiser v/ SINTEF/NTNU
  • 11:30:  Muligheter for samordning mellom delprosjektene, kopling til uttesting i byområde /-r Spørsmål, innspill
  • 12:00:  Møteslutt

Lysark: