Fagverksted for oppdragstakere (FoU) og storbyene – Oslo, 13.-14.10.2015

PROGRAM – KIT-verksteder 13-14. okt 2015 med deltakerliste

KIT-Verksted okt.-15 – oppsummering

ASPLAN – Arealategorier – FoU 1a KIT

BERGEN – Fagverksted 14.10.15

CIVITAS – KIT- verksted 14.10.15

RAMBØLL – Prognoser areal – FoU 1.1 KIT

SINTEF – Gå + gr.krets-innterne – FoU 2 KIT

SVV – KIT innledning – Oskar Kleven

SVV – KIT vs Bedre By – Guro Berge

TRONDHEIM – Rapport Reisekonsekv 2013

TRONDHEIM – ATP-kart – lagd av Lena Tøndel

TRONDHEIM – Trafikkanalyse Øst 14102015KMD

URBANET+SINTEF – Sykkel+kollek 13.10.15 FoU 1bc