Fagverksted for koordinering av FoU-prosjekter tilknyttet KIT – Oslo, 09.11.2016

00 – PROGRAM FoU-verksted KIT 2016-11-09

KIT 09.11.16 – Stryringsgruppa – intro

KIT 09.11.16 – ASPLAN Gunnar Berglund – knutepunkt

KIT 09.11.16 – Bergen Svein Heggelund – arealprognoser

KIT 09.11.16 – NTNU-SINTEF Yngve Frøyen – rastermetoden

KIT 09.11.16 – RAMBØLL Uteng&Kittelsen – arealprognoser

KIT 09.11.16 – SINTEF Sahar Babri – tilgj. holdeplass

KIT 09.11.16 – TØI Christian Steinsland – kollektiv

KIT 09.11.16 – TØI Petter Christiansen – parkering