Fagmøter

Arealdataverktøyet (ADV) planlegges lansert høsten 2020, etter at første versjon av løsningen er fullført og uttestet i Grenland, Tromsø og Kristiansand. Deretter vil vi legge til rette for at flere storbyområder kan ta løsningen i bruk sammen med RTM. KIT-samarbeidet har ikke planlagt egne formidlingsaktiviteter våren 2020, men arbeidet vil bli presentert i andre fagfora. 

Vi får ikke med oss alt relevant som skjer – følg med på KIT-deltakernes nettsider, invitasjoner på e-post m.m. Aktiviteter i byområdene annonseres lokalt. Send e-post til rune.opheim(hos)civitas.no hvis du vil stå på adresseliste for innbydelser til særskilte KIT-arrangementer.

Program og lysark fra tidligere møter/aktiviteter.

KIT-verksted: Transportmessige konsekvenser av arealbruk, Grenland 29.11.2017

KIT-verksted: Transportmessige konsekvenser av arealbruk, Stavanger 14.06.2017

KIT-verksted om innspill til byutredninger – Bergen, 19.04.2017

Fagverksted for koordinering av FoU-prosjekter tilknyttet KIT – Oslo, 09.11.2016

Fagverkstad om Plan- og transportmodellen (PTM) – Bergen,  03.11.2016

Formidlingsseminar FoU-prosjekter i 2015-16 – Oslo, 05.04.2016

Møte arealbruk med befaring – Kristiansand, 17.11.2015

Fagverksted for oppdragstakere (FoU) og storbyene – Oslo, 13.-14.10.2015

Felles oppstartmøte for FoU-prosjekter, Oslo, 26.06.2015

Flere gjennomførte aktiviteter i regi av FoU-programmet BEDRE BY (Statens vegvesen)

Sist oppdatert: 01.11.2019