Fagmøter

Arealdataverktøyet (ADV) planlegges ferdig utviklet og uttestet i 2020. Grenland, Trondheim, Tromsø og Kristiansand deltar i arbeidet. Deretter vil vi legge til rette for at flere storbyområder kan ta løsningen i bruk sammen med RTM.

Arbeidet med utvikling og uttesting av ADV videreføres gjennom Koronapandemien og med framdrift som tidligere planlagt. Fysiske møter erstattes av nettaktiviteter. Eksterne formidlingsaktiviteter utsettes til 2021.

Vi får ikke med oss alt relevant som skjer – følg med på KIT-deltakernes nettsider, invitasjoner på e-post m.m. Aktiviteter i byområdene annonseres lokalt. Send e-post til rune.opheim(hos)civitas.no hvis du vil stå på adresseliste for innbydelser til særskilte KIT-arrangementer.

Program og lysark fra tidligere møter/aktiviteter.

KIT-verksted: Transportmessige konsekvenser av arealbruk, Grenland 29.11.2017

KIT-verksted: Transportmessige konsekvenser av arealbruk, Stavanger 14.06.2017

KIT-verksted om innspill til byutredninger – Bergen, 19.04.2017

Fagverksted for koordinering av FoU-prosjekter tilknyttet KIT – Oslo, 09.11.2016

Fagverkstad om Plan- og transportmodellen (PTM) – Bergen,  03.11.2016

Formidlingsseminar FoU-prosjekter i 2015-16 – Oslo, 05.04.2016

Møte arealbruk med befaring – Kristiansand, 17.11.2015

Fagverksted for oppdragstakere (FoU) og storbyene – Oslo, 13.-14.10.2015

Felles oppstartmøte for FoU-prosjekter, Oslo, 26.06.2015

Flere gjennomførte aktiviteter i regi av FoU-programmet BEDRE BY (Statens vegvesen)

Sist oppdatert: 16.03.2020