Prosjekter

Her gis eksempler på utlyste og pågående prosjekter knyttet til KIT-samarbeidet; merk at dette ikke er en fullstendig oversikt. Partene i KIT-samarbeidet står selv for utlysning og oppfølging av oppdrag. Nedenfor gis kun informasjon om arbeidet. All kontakt knyttet til utlysninger og oppdrag skal skje direkte med oppdragsgiver og/eller offisielle kanaler for utlysning.

Utlyste oppdrag

Akkurat nå er det ikke lagt ut noen utlysninger på denne siden, men sjekk hos deltakerne i KIT-samarbeidet.

Pågående prosjekter

Her gis informasjon om utvalgte oppdrag som utføres for partene i KIT-samarbeidet. Se fagmøter for aktiviteter, møter, formidling m.m. knyttet til gjennomføringen av prosjektene. Resultater fra fullførte prosjekter er samlet under rapporter. Se også egen side for INMAP.

  • Prognoseverktøy for arealbruk. Planfaglig grunnlag. Oppdragsgiver: KMD planavdelingen, kontaktperson: Tore Leite. Utføres av TØI, prosjektleder: Marianne Knapskog.
  • Systemer for bruk av nytt verktøy for arealprognoser. KS FoU-prosjekt 174028, kontaktperson Kjetil Bjørklund. Utføres av TØI, prosjektleder: Oddrun Helen Hagen.