Prosjekter

Her gis eksempler på utlyste og pågående prosjekter knyttet til KIT-samarbeidet; merk at dette ikke er en fullstendig oversikt. Partene i KIT-samarbeidet står selv for utlysning og oppfølging av oppdrag. Nedenfor gis kun informasjon om arbeidet. All kontakt knyttet til utlysninger og oppdrag skal skje direkte med oppdragsgiver og/eller offisielle kanaler for utlysning.

Utlyste oppdrag

Oversikten her er ikke fullstendig, sjekk også hos deltakerne i KIT-samarbeidet.

Pågående prosjekter

Her vil det bli gitt informasjon om utvalgte oppdrag som utføres for partene i KIT-samarbeidet. Se fagmøter for aktiviteter, møter, formidling m.m. knyttet til gjennomføringen av prosjektene. Resultater fra fullførte prosjekter er samlet under rapporter. Se også egen side for INMAP.