Lenker

Her finner du lenker til nettsteder med aktuelt fagstoff:

NTP Transportanalyser

Byutredning, bymiljøavtale, byvekstavtale, byutviklingsavtale. Forvirret? Her er forklaring på de forskjellige begrepene

Planlegging etter plan- og bygningsloven (KMD)

Forsknings og utviklingsprogrammet Bedre by i Statens vegvesen – Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer

KOMPLETT – Kommunenes verktøy for klima- og energiplanlegging – KS

Framtidens byer (2008-14) – et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene, og gjøre byene bedre å bo i (KMD)

Tiltakskatalogen – oppslagsverk om transport, miljø og klima (TøI)

Miljøkommune.no – Oppgavehjelp innen Klima- og energiplanlegging (Miljødirektoratet m.fl.)

Sist oppdatert: 2017-05-29