Fagmøter

Program for kommende møter/aktiviteter

I tilknytning til KS-FoU prosjektet «Systemer for bruk av nytt verktøy for arealprognoser» (utføres av TØI) vil det våren 2018 bli gjennomført flere verksteder med byområdene. Informasjon om disse vil bli lagt ut her.

Vi får ikke med oss alt relevant som skjer – følg med på KIT-deltakernes nettsider, invitasjoner på e-post m.m. Aktiviteter i byområdene annonseres lokalt. Send e-post til rune.opheim(hos)civitas.no hvis du vil stå på adresseliste for innbydelser til KIT-arrangementer.

Program og lysark fra gjennomførte møter/aktiviteter.

KIT-verksted: Transportmessige konsekvenser av arealbruk, Grenland 29.11.2017

KIT-verksted: Transportmessige konsekvenser av arealbruk, Stavanger 14.06.2017

KIT-verksted om innspill til byutredninger – Bergen, 19.04.2017

Fagverksted for koordinering av FoU-prosjekter tilknyttet KIT – Oslo, 09.11.2016

Fagverkstad om Plan- og transportmodellen (PTM) – Bergen,  03.11.2016

Formidlingsseminar FoU-prosjekter i 2015-16 – Oslo, 05.04.2016

Møte arealbruk med befaring – Kristiansand, 17.11.2015

Fagverksted for oppdragstakere (FoU) og storbyene – Oslo, 13.-14.10.2015

Felles oppstartmøte for FoU-prosjekter, Oslo, 26.06.2015

Flere gjennomførte aktiviteter i regi av FoU-programmet BEDRE BY (Statens vegvesen)

Sist oppdatert: 05.12.2017