ADV

Vi arbeider med et verktøy som skal levere data om planlagt/fremtidig arealbruk til de regionale transportmodellene (RTM). Dette har fått arbeidstittelen Arealdataverktøyet (ADV).

Det areal- og transportfaglige grunnlaget er på plass, så langt vi kommer i denne omgang. KIT-deltakerne samarbeider nå om å få på plass selve løsningen. Mer informasjon vil komme på denne siden. Se også sidene med rapporter og fagmøter. På denne siden finnes informasjon om prototypen INMAP som utgjør et viktig grunnlag for pågående arbeid.


Interne sider knyttet til utvikling av løsningen (krever innlogging):